Vurdering giver værdi

ForstValue hjælper dig med at sætte værdi på din ejendom. Vi foretager vurdering af skove og naturarealer. Herunder også vurdering af større landejendomme og godser.

Få hjælp til vurdering af skove og naturarealer

Køb og salg af skove og naturejendomme

Skal du sælge eller købe, hjælper vi med at få sat værdi på ejendommen, og bistår dig i processen.

Generationsskifte

Skal ejendommen overdrages til næste generation, hjælper vi med at få fastsat den rigtige værdi.

Værdiansættelse til regnskaber

Når skoven skal værdiansættes i regnskabet, hjælper vi med at fastlægge aktuel dagsværdi.

Læs mere

Kreditvurderinger

Vurdering når du eller din finansielle samarbejdspartner skal bruge en værdi ved optagelse eller omlægning af lån.

Erstatningssager

Vurdering af erstatning i forbindelse med anlægsprojekter, naturprojekter, fredninger mv.

Læs mere

I vurderingerne tager vi udgangspunkt i den enkelte ejendoms kvaliteter og værdier. Både driftsøkonomiske værdier, herlighedsværdier og potentiale for videre udvikling. Med et solidt kendskab til aktuelle markedsforhold får vi fastsat den rigtige værdi på ejendommen.