Skov og klima

Skoven er blevet et meget vigtigt aktiv i kampen mod klimaforandringer. Skovene optager, binder og lagrer CO2. Samtidig kan en bæredygtig udnyttelse af skovens produkter medvirke til at fortrænge anvendelsen af andre, mere klimabelastende materialer. Bl.a. i byggeriet, energisektoren mv.

ForstValue tilbyder rådgivning af skov- og jordejere, virksomheder, andre rådgivere mv., om hvorledes skov – og ikke mindst ny skov i form af skovrejsning – kan gøres til et aktiv i indsatsen mod klimaforandringer.

Der tilbydes rådgivning af virksomheder, om mulighederne for at lade investering i skov og skovrejsning indgå som en indsats i virksomhedens klimaindsats og evt. eget klimaregnskab.

Der tilbydes rådgivning om beregning af CO2-binding og CO2-effekten i konkrete skove og skovrejsningsprojekter.

Til ejere af skov og jord tilbydes rådgivning om hvordan CO2 effekten i skoven og skovrejsningsprojekter kan gøres til et aktiv.

ForstValue samarbejder med Hedeselskabet, i forhold til virksomheder og andre, der ønsker at indgå i et større og koordineret partnerskab om etablering af ny klimaskov. Læs om Hedeselskabets arbejde med klimaskov på hedeselskabet.dk/klimaskov.