Juridisk rådgivning

Skove og naturarealer er reguleret af en lang række love. For eksempel Skovlov, Planlov, Naturbeskyttelseslov, Natura2000, Landbrugslov mv. Den komplekse lovjungle kan til tider virke uoverskuelig. Men ofte er der vej igennem, til at opnå det man ønsker.

ForstValue hjælper med at guide dig igennem de juridiske regler og spidsfindigheder. Eksempel på emner, der ofte er i spil, kan være:

  • Etablering af ny skov
  • Pålæggelse og ophævelse af fredskovspligt.
  • Driftsmæssige muligheder indenfor Skovlovens rammer
  • Mulighederne for udstykning af skove
  • Mulighederne for byggeri i skov (boliger, driftsbygninger )
  • Muligheder og begrænsninger indenfor Natura2000
  • Bopælspligt og landbrugspligt i relation til Landbrugsloven
  • Ophævelse af landbrugspligt
  • Udlæg af erstatningsskov – og køb og slag af puljearealer

ForstValue tilbyder desuden at hjælpe med udformning af forpagtningsaftaler, jagtlejekontrakter, deklarationer og andre aftaler og kontrakter for skove, natur- og landbrugsarealer.

Vi samarbejder meget gerne med dine øvrige rådgivere (advokat, revisor mv.), så vi sammen kan finde den bedste løsning. Vi har et bredt netværk, som der kan trækkes på, hvis der bliver behov for særlige kompetencer.