Ejendoms- og projektudvikling

ForstValue hjælper dig med at komme i mål med konkretet projekter og udfordringer. Med aktiv udvikling får vi optimeret værdien af dine skov- og naturarealer. Opgaverne der løses varierer alt afhængig af den enkelte ejers målsætning – og mulighederne på den konkrete ejendom.

Eksempler på udviklingsopgaver kan være:

  • Konvertering af arealer fra landbrug til skov og natur – pålæggelse af fredskovspligt og ophævelse af landbrugspligt.
  • Ophævelse af fredskovspligt ved anlægsprojekter o.lign.
  • Omlægning af jorde mellem ejendomme, med henblik på etablering af sammenhængende skov og natur.
  • Målrettet søgning efter nye arealer til skovrejsningsprojekter eller eksisterende skove, der kan styrke den samlede ejendomsportefølje.
  • Udstykning og opdeling af skove med henblik på delsalg og/eller værdioptimering.
  • Hjælp med ansøgning om tilladelse til byggeri i skov.
  • Udvikling af ejendommens driftsøkonomi – f.eks. omlægning af drift, udlejning af jagt, bortforpagtning af arealer og udvikling af nye driftsindtægter.
  • Udvikling ejendommens natur-, jagt- og herlighedsværdi.
  • Udvikling og optimering af ejendommens handelsværdi før et salg.

Vi samarbejder meget gerne med din egen forvaltning og øvrige rådgivere (advokat, revisor mv.). Vi har et bredt netværk, som der kan trækkes på, hvis der bliver behov for særlige kompetencer.