Skov til salg

Skoven er solgt. 

”Nordals Plantage”

Gejlåvej 204, 6340 Kruså

Nordals Plantage er beliggende i Sønderjylland, midt imellem Kruså og Kliplev. Plantagen udgør i alt 10,7 ha.

Nordals Plantage er et regulært skovareal, der ligger omgivet af marker og anden skov. Plantagen består langt overvejende af løvskov (primært egeskov) med en alder på ca. 20 år. Størstedelen af skoven er plantet efter stormfaldet i 1999.

Der er gode herlighedsværdier i skoven og en god jagt. Der findes bl.a. en god bestand af dåvildt i området.

Plantagen er ubebygget. Der kan ikke forventes tilladelse til byggeri i skoven.

I Nordals Plantage er der alt i alt gode muligheder for at kombinere skovdrift, med en rekreativ anvendelse i form af jagt, naturoplevelser mv.

Nordals Plantage er en frit omsættelig skovejendom, uden landbrugs- og bopælspligt. Hele plantagen er omfattet af fredskovspligt.

Udbudsprospekt med nærmere oplysninger og beskrivelse af skoven kan downloades herunder.

Skoven sælges ved tilbudsgivning.

Tilbudsfrist er tirsdag den 13. juni 2023 kl. 12.00.

Tilbudsblanket og købsaftale med tilhørende bilag, hvoraf de eksakte salgsvilkår fremgår og som budgiver accepterer ved afgivelse af sit bud, kan rekvireres ved henvendelse til ForstValue. Skriv til allan@forstvalue.dk, eller klik direkte her.