Værdiskabende rådgivning

Hos ForstValue får du rådgivning, som hjælper dig til at sikre og udvikle værdierne af dine skov- og naturarealer. Der rådgives om køb og salg af ejendomme, juridiske forhold indenfor skov, natur og landboret samt rådgivning om hvordan du får lagt en strategi for udvikling af dine skov og naturarealer.

Få rådgivning om skove og naturarealer

Køber- og investorrådgivning

Rådgivning når du skal købe en skov og natur. Vi hjælper med at finde den rigtige ejendom og sikrer at handlen kommer godt i mål.

Læs mere

Juridisk rådgivning

Rådgivning om skovlov, naturbeskyttelse, landboret mv. Vi hjælper når der skal laves kontrakter, deklarationer og andre aftaler.

Læs mere

Skov og klima

Rådgivning om skovens potentiale for at binde CO2 og hvordan du får værdi ud af dette.

Læs mere

Strategisk rådgivning

Rådgivning om hvordan du får lagt en plan for udvikling og optimering af værdierne af din skov- og naturejendom.

Læs mere

I rådgivningen tager vi udgangspunkt i den enkelt kundes ønske og målsætning. Vi hjælper med at tilvejebringe den nødvendige viden og skabe overblik. Rådgivningen skal være værdiskabende og skal resultere i konkrete anbefalinger og handlinger, så de rigtige beslutninger kan træffes.