Om ForstValue

ForstValue er en uafhængig rådgivningsvirksomhed med speciale i vurdering og udvikling af skove, naturejendomme og godser.

ForstValue arbejder på tværs af og kombinerer disse specialer – og bistår skov- og naturejere i at udvikle og optimere værdien af deres arealer.

Med udgangspunkt i den enkelte kundes ønske og målsætning – har vi fokus på både økonomiske, herligheds- og naturmæssige værdier.

Der løses opgaver i hele landet – og ForstValue tilbyder endvidere rådgivning i forbindelse med investering i skov i udlandet.

ForstValue ejes og drives af Allan Bechsgaard.

ForstValue er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Om Allan Bechsgaard

Med mere end 20 års erfaring har Allan en stærk faglig profil indenfor udvikling, drift, vurdering og handel af skov-, natur og landbrugsejendomme. Dette er suppleret med en grundig indsigt i og erfaring med juridiske forhold: især landboret, samt øvrig lovgivning for skoven og det åbne land.

Allan er analytisk og strategisk tænkende. Allan evner at overskue en stor og kompleks mængde information, og har opbygget en ekspertise i på kort tid at konkretisere og sammenfatte det til brugbare beslutningsgrundlag.

Allan har stor indsigt i praktisk drift indenfor skov-, landbrug og naturforvaltning – og forstår at koble dette til et overordnet økonomisk og strategisk perspektiv på ejendoms- og virksomhedsniveau.

Som person prioriterer Allan et ligefremt, ærligt og uformelt samarbejde. Allan har et stort netværk i og omkring branchen – og har mulighed for at trække de nødvendige samarbejdspartnere ind i løsningen af de aktuelle opgaver.

Uddannelse

 • 2000
  • Forstkandidat (cand.silv), Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KU)
 • 2004
  • HD Regnskab og økonomistyring, Syddansk Universitet
 • 2010
  • Ejendomsmægler, Erhvervsakademiet Lillebælt

Erhvervserfaring

 • 2021 – nu
  • Deltidsansat som skovrider i Hedeselskabet – ansvar for drift og udvikling af Hedeselskabets egne skove.
 • 2016 – 2021
  • Skovrider i Hedeselskabet – ansvar for drift og udvikling af Hedeselskabets egne skove.
 • 2009 – 2016
  • Ejendomsmægler i Silva Estate a/s – Vurdering og formidling af skove, naturejendomme og godser.
 • 2002 – 2008
  • Ejendomskonsulent i HedeDanmark a/s – Rådgivning om skovlov, landboret mv. samt vurdering og formidling af skove.
 • 2000 – 2002
  • Skovfogedassistent i HedeDanmark a/s – Rådgivning af skovejere.

Tillidshverv og bestyrelsesarbejde

 • 2021 – nu
  • Bestyrelsesmedlem, A/S Plantningsselskabet Sønderjylland
 • 2020 – nu
  • Bestyrelsesmedlem i Dansk Plantageforsikring
 • 2019 – nu
  • Bestyrelsesmedlem, Skovselskabet Skov-Sam Holding ApS
 • 2019 – nu
  • Bestyrelsesmedlem, Dover Plantage ApS
 • 2019 – nu
  • Bestyrelsesmedlem, A/S Morsø Sønderherreds Plantage
 • 2018 – nu
  • Bestyrelsesmedlem, DDH Forest Baltic A/S
 • 2012 – nu
  • Medlem af Taksationskommissionen under Miljøministeriet
 • 2011 – nu
  • Bestyrelsesmedlem i Godsejer Christian Johannes Pedersen og hustru Anna Pedersens Mindelegat.
 • 2006 – 2008
  • Medlem af Skovrådet (Rådgivende udvalg for Miljøministern)