Værdiansættelse til årsregnskab

Årsregnskabsloven sætter stadig større og større krav til værdiansættelse af skove i virksomhedernes årsrapporter. ForstValue tilbyder som særligt produkt at udarbejde en årlig fastsættelse af skovens dagsværdi til brug i årsregnskabet.

Værdiansættelsen baseres på dokumenteret statistik over prisudviklingen for skovejendomme i Danmark, sammenholdt med den enkelte skovs individuelle kvaliteter og værdier.

Vurderingerne kan foretages for et enkelt år – eller de kan tilbydes som abonnement, hvor I får en årlig vurdering af skovens dagsværdi.